ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان امامت44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,090,000,000
زیربنا190
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شاهد2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا100 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

مغازه-فروشی
مبلغ کل:500,000,000
مساحت30
-
شهر مشهد-
خیابان نيکي5و7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:210,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان سجاديه32

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا120 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني23و25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:30,000
زیربنا100 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان دانشجو34

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان بهشتي40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا65 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان ايثارگران13/2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا65 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان ايثارگران13/2

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,700,000
زیربنا100 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان فرامرز39

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت330
زیربنا400-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان کفايي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا120
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان پاستور10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا76
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان الهيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صدف17و19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا70
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت410
--
شهر مشهد-
خیابان اميريه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت410
--
شهر مشهد-
خیابان اميريه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت300
زیربنا300--
شهر مشهد-
خیابان ميثاق20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,950,000,000
مساحت160
زیربنا220-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان کوثرشمالي31

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم