ورود مشاوران

09159130201 09359382059

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت457
زیربنا90--
شهر مشهد-
خیابان اقبال19

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا100 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان پيروزي44

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا160 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان پيروزي15و17

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا152 -طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان صادقيه18

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت251
-سه طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان بهشتي34

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا160 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان استادحامد9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا150 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرهنگ19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا90 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فخرايي35

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي75

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا160 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اقبال8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا100 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان تورج21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,200,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان وکيل اباد68

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان ستاري18

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت112
زیربنا80-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان پيروزي20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا142
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ثمانه19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,070,000,000
زیربنا93
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هاشمي رفسنجاني12/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا110
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي50

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,030,000,000
زیربنا87
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان شاهد10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,870,000,000
زیربنا170
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ميثاق20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا88
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان سناباد28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,810,000,000
زیربنا185
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجد27

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي12و14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:2,800,000
زیربنا100 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فلاحي38/15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,850,000
زیربنا85 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان خاقاني22

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان