ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت335
زیربنا205-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي50/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,600,000,000
مساحت264
زیربنا300-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان غدير16

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت255
زیربنا395-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دانشجو19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,400,000,000
مساحت310
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صابر1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:27,600,000,000
مساحت920
زیربنا400-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هفت تير7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت50
زیربنا240-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان استاديوسفي26

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:850,000,000
مساحت90
زیربنا95-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان قرني21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل320,000,000
زیربنا70
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي 21/13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان خاکپور4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا74
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صارمي38/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا84
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان سرافراز12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل525,000,000
زیربنا83
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان رفيعي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا75
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان امامت3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,360,000,000
زیربنا123
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان نوزده بهمن6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا73 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صياد14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا105 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان برکپور3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,420,600,000
زیربنا182
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بيستون5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل675,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,221,000,000
زیربنا165
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل250,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي51

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم