ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,700,000
زیربنا150 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه45

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا80 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان ابوطالب62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا160 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان ابوذر24و22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا160 - -
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان ابوذر24و22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اقدسيه33

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا138 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و نه سال ساخت
خیابان فرامرز9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:400,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا145 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان جلال58

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:400,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا145 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان جلال58

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا93
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان هاشميه55

مغازه-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت50
-
شهر مشهد-
خیابان سناباد59

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:18,000,000,000
مساحت510
زیربنا330-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان هفت تير1

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:13,000,000,000
مساحت280
زیربنا250-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان کوثرشمالي1

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت90
زیربنا150-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان تعبدي7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:100,000
زیربنا82 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان کريمي3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:900,000
زیربنا70 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان شقايق11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا85 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:22,000,000
مبلغ اجاره:3,100,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رسالت47

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا60 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فکوري81

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا200 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اقبال ولادن

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان سناباد47

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,045,000,000
زیربنا203
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه21

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت200
زیربنا150-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صاحب الزمان24

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:27,000,000,000
مساحت500
زیربنا700-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي11

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم