ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,215,000,000
زیربنا135
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان دانشجو16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نرگس1/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نرگس1/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ساجدي2و4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,968,000,000
زیربنا164
-
شهر مشهد-
خیابان امامت38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان رضوي42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا65
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان خاقاني31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,160,000,000
زیربنا180
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ابوذر37/5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت280
زیربنا150-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ثمانه13و15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت510
زیربنا600-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان انوري10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت1000
زیربنا800-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پرستار2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت140
زیربنا340-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت70

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت181
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان سناباد59

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت250
زیربنا160-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان هاشميه40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل959,400,000
زیربنا117
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان ساجدي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان مجيديه47

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم