ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اقدسيه21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا60 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان نهضت10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا60 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان نهضت10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان رازي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان رازي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:160,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا155 -طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان اميريه20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل220,000,000
زیربنا70
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان ايثارگران22و24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل527,000,000
زیربنا111
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حسابي32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا60
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پايداري9/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا58
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشسرا 1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا65
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان وليعصر12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل512,000,000
زیربنا84
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فلاحي8/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل689,000,000
زیربنا110
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان لادن41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا157
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان فلاحي17/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا75
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان رهايي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا107
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان امامت16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان قانع30/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل375,000,000
زیربنا78
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا115 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان رازي17/7

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم