ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,675,000,000
زیربنا175
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان نوکاريزي3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان فرامرز39

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,700,000,000
مساحت240
زیربنا300-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صادقي10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:320,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا137 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:320,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا137 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا74 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اقبال3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا74 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اقبال3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان ياس6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا75 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي45

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا150 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان صدف16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,950,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا110 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صياد61

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا91 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اقدسيه53

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت100
زیربنا120-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهشتي38

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,750,000,000
مساحت50
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان هفت تير5و7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا150
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان خسروي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا74
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه91

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:2,500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا270 -طبقه پنج -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان هاشميه 10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:750,000
زیربنا12 -همکف -
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا52
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هفت تير35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا64
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سجاديه8و10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا116 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان خيام63

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان عبدلمطلب45

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان عبدلمطلب45

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد