ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:12,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا60 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هفت تير11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا95 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اديب48

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:20,000
زیربنا55 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان الهيه25

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت108-زیربنا140-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان پرستار3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا97 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان هنرستان40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا135
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هفت تير16

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت230
زیربنا160--سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل533,000,000
زیربنا97
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان رحمانيه29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:2,100,000
زیربنا160 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان هنرستان18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل535,000,000
زیربنا97
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان هنرستان40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,147,500,000
زیربنا135
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه64

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت250-زیربنا265-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت72

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت250-زیربنا265-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت72

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ميثاق6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا116
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صارمي44

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت165
زیربنا140-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان عارف6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل772,000,000
زیربنا93
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان رضوي37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا185
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان نرسيده به بهشت 1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل385,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شاهد24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان پيروزي61

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم