ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مهديه25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل270,000,000
زیربنا75
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان كريمي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان جلال62و64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل335,000,000
زیربنا60
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هدايت35/16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,360,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان آموزگاز29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان پيروزي28/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا85
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان حافظيه5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا157
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان فلسطين22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا122
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صدف30/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا83
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان سرافراز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا140
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان راهنمايي12

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت290
زیربنا320-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بيستون3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت336
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد50/3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:50,000,000,000
مساحت520
--
شهر مشهد-
خیابان سجاد

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت150
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان لادن واقبال

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان اميرمعذي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل215,000,000
زیربنا55
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان لادن11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ويلا7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,343,900,000
زیربنا151
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهشتي30

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم