ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت250
زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان صياد63

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان معلم44و42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,460,000,000
زیربنا146
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صادقي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,849,500,000
زیربنا137
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان بهشتي44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا64
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان جانباز7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل920,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان فلاحي38/15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل530,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان هدايت32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,300,000,000
زیربنا153
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان مجيديه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا99
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ياس2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سيدرضي15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا83
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان خاقاني25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,120,000,000
زیربنا240
-چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,820,000,000
زیربنا140
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,560,000,000
زیربنا120
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,780,000,000
مساحت180
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آبکوه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,600,000,000
مساحت250
زیربنا140-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ابوذر30

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:60,000,000,000
مساحت500
زیربنا1350-چهار طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حامد ومرجان

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت110
زیربنا83-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان شريعتي73

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم