ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان دستغيب27وچهارراه خيام

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان حاشيه وکيل اباد

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت21
شهر مشهد-
خیابان شفا23

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:8,500,000
زیربنا74 -طبقه چهار -
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان سجاد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا65
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان صياد18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,792,000,000
زیربنا112
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان سرافراز7/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل470,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان شريعتي73

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل830,000,000
زیربنا91
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان تقاطع انديشه .واديب

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رازي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا135
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هدايت35/12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا165
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هدايت35/12

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا70 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مشکيني19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل24,070,000,000
زیربنا415
طبقه دو -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان بزرگمهرجنوبي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل15,400,000,000
زیربنا280
طبقه چهار -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان حامد شمالي4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا45 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان ارشاد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,428,000,000
زیربنا102
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:12,000,000
زیربنا210 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان وحدت

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,220,000,000
زیربنا140
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ويلا5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا78
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي53

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,700,000,000
مساحت300
--
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت132
زیربنا100-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بهشتي30

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,700,000,000
مساحت125
زیربنا160-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,750,000,000
زیربنا250
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان ناصرخسرو19

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان کلاهدوز وشهريار

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,200,000,000
مساحت160
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بلوار زکريا

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,127,000,000
زیربنا98
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان الهيه22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:355,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا140 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان12

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا55 -طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب33

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا72 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اقدسيه3

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک