ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابوطالب70

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا115
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فکوري17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان خيام54

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا120
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان شقايق4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان جلال64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,740,000,000
زیربنا170
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز47

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان