ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل815,000,000
زیربنا72
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مشکيني5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا70
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان جانباز13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا82
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ميرزا 23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,500
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فرهنگ*بين جلال و سروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا83
طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان دانش آموز11 -

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,200,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان راهنمايي21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,762,500,000
زیربنا175
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي13و15

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد