ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,730,000,000
زیربنا210
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي8/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,425,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل570,000,000
زیربنا70
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اديب46و48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا95
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا135
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان نماز27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل475,000,000
زیربنا35
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان پايداري9/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,312,500,000
زیربنا105
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه37

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان