ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

ثبت تقاضای خرید یا پیش خرید املاک

برگشت به کارتابل

مشخصات متقاضی ملک (خواهان ملک)

          نام:
نام خانوادگی
         تلفن
  تلفن همراه
        ایمیل
        استان
         شهر
    نوع تقاضا
      معاوضه
   تاریخ انقضا

مشخصات ملک درخواستی

         نوع ملک
   حداقل هر متر
   حداکثر هرمتر
حداقل مبلغ کل
حداکثر مبلغ کل
        زیر بنا از:
         زیربنا تا
       محدوده :
      یا محدوده
      توضیحات:
کد امنیتی
 

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم